Adatkezelési tájékoztató

A. Bevezetés

 1. Nagyon fontos számunkra a weboldalunk látogatóinak és online médiafigyelő szolgáltatásunk felhasználóinak személyes adatainak védelme, és elkötelezettek vagyunk ennek megfelelő biztosítása mellett. Ez az adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatást nyújt arról, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait.
 2. Ha hozzájárul a sütik használatához a jelen adatvédelmi nyilatkozat feltételeinek megfelelően, amikor először látogatja meg weboldalunkat, azzal engedélyezi számunkra a sütik használatát minden egyes alkalommal, amikor Ön meglátogatja weboldalunkat.

B. Személyes adatok gyűjtése

A következő típusú személyes adatokat gyűjthetjük, tárolhatjuk és felhasználhatjuk:

 1. a számítógépével kapcsolatos információkat, beleértve az Ön IP-címét, a földrajzi tartózkodási helyét, a böngészője típusát és verzióját, valamint az operációs rendszerét;
 2. információkat a weboldalunk meglátogatásáról és annak használatáról, ideértve a küldő hivatkozás adatait, a látogatás hosszát, az oldalmegtekintéseket és a weboldalon a navigáció adatait;
 3. a weboldalunkon a szolgáltatásunk igénybevételekor megadott információkat, az Ön nevét, email címét és telefonszámát
 4. a szolgáltatásunk használata közben keletkező információkat, többek között, hogy mikor, milyen gyakran és milyen körülmények között használja weboldalunkat
 5. az emailben az Ön által elküldött információkat, beleértve azok tartalmát és metaadatait
 6. minden egyéb személyes információt, amelyet elküldött számunkra.
 7. nem tároljuk az Ön bankkártya adatait, amelyet szolgáltatásunk megrendelésekor megadott

Mielőtt valamely másik személy személyes adatait feltárná előttünk, Önnek kötelező az adott személy hozzájárulásával rendelkeznie a személyes adatok megosztását, valamint a személyes adatoknak a jelen adatvédelmi nyilatkozat előírásaival összhangban történő feldolgozását illetően.

C. Az Ön személyes adatainak felhasználása

A weboldalunkon keresztül számunkra elküldött személyes adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célokra használjuk fel. Az Ön személyes adatait a következő célokra használhatjuk fel:

 1. vállalkozásunk és az online médiafigyelő szolgáltatásunk adminisztrálása
 2. szolgáltatásunk testre szabása az Ön igényeinek megfelelően
 3. számlák és fizetési emlékeztetők küldése, és Öntől a befizetések begyűjtése
 4. nem marketing célú kereskedelmi kommunikáció küldése az Ön részére
 5. olyan e-mail értesítések küldése Önnek, amelyeket Ön kifejezetten kért
 6. a weboldalunkkal vagy szolgáltatásunkkal kapcsolatos, az Ön által vagy az Önről tett tudakozódások és panaszok kezelése
 7. a weboldalunk és szolgáltatásunk biztonságának megőrzése és a csalások megelőzése

D. A személyes adatok közzététele

A személyes adatait bármilyen alkalmazottunkkal, tisztségviselőnkkel, amennyiben ez ésszerű és szükséges a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok biztosításához.

A személyes adatait közzé tehetjük:

 1. olyan mértékben, amennyire a törvény ezt megköveteli
 2. a folyamatban lévő vagy jövőbeni bírósági eljárásokkal kapcsolatban
 3. a törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (többek között: a csalások megelőzése érdekében)
 4. bármely olyan személy számára, akinek az esetében észszerűen feltételezhetjük, hogy bírósághoz vagy más illetékes hatósághoz fordulhat a személyes információ közzététele érdekében, amennyiben észszerű véleményünk szerint az ilyen bíróság vagy hatóság valószínűleg elrendelné az említett személyes információ közzétételét.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt esetek kivételével az Ön személyes adatait nem adjuk át harmadik feleknek.

E. Nemzetközi adattovábbítás

 1. Az általunk összegyűjtött információkat nem adjuk tovább olyan országoknak, amelyek nem rendelkeznek az Európai Gazdasági Térségben hatályos adatvédelmi törvényekkel egyenértékű törvényekkel.
 2. Ez alól kivételt képeznek az elektronikus fizetéshez használt adatai, melyeket szolgáltatásunk megrendelésekor pénzügyi szolgáltatónk (Braintree – PayPal Europe S.a.r.l.) részére továbbítunk. Pénzügyi szolgáltatónk adatkezelési tájékoztatója az alábbi címen érhető el: https://www.braintreepayments.com/hu/legal/braintree-privacy-policy

F. A személyes adatok megőrzése

 1. A jelen F. szakasz tájékoztat az adatmegőrzési irányelveinkről és eljárásainkról, amelyek célja annak biztosítása, hogy a személyes adatok megőrzésére és törlésére vonatkozó jogi kötelezettségeinknek megfelelően járjunk el.
 2. A személyes adatokat, amelyeket bármilyen célból vagy célokból feldolgozunk, tilos annál hosszabb ideig megőrizni, mint amennyi ideig szükséges a tárolásuk ehhez a célhoz vagy célokhoz.
 3. A F-2. cikkely sérelme nélkül, az alábbiakban meghatározott kategóriákba tartozó személyes adatokat töröljük az alábbiakban megadott időpontban:
 1. amennyiben nem lett aktív előfizetőnk, az Ön adatait a regisztrációt követő 3. év letelte után töröljük adatbázisunkból
 2. amennyiben már lejárt az Ön aktív előfizetése, adatait az előfizetés lejárta utáni 5. év végéig tároljuk
 3. jelenleg aktív előfizetőnk személyes adatait a szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében időkorlát nélkül tároljuk
 4. A F. szakasz egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül, a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat (beleértve az elektronikus dokumentumokat is) az alábbiaknak megfelelően megőrizzük:
  1. olyan mértékben, amennyire a törvény ezt megköveteli
  2. amennyiben a dokumentumok relevánsak lehetnek bármilyen folyamatban lévő vagy jövőbeni bírósági eljárásban és
  3. törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (többek között: a csalások megelőzése céljából történő információszolgáltatás mások számára).

G. Az Ön személyes adatainak biztonsága

 1. Megtesszük a megfelelő technikai és szervezeti óvintézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzuk a személyes adatai elvesztését, a velük való visszaélést vagy a módosításukat.
 2. Minden, az Ön által megadott személyes információt biztonságos (jelszóval és tűzfallal védett) szervereinken tároljuk.
 3. A weboldalunkon keresztül lebonyolított összes műveletet és elektronikus pénzügyi tranzakciót titkosítással védjük, az Ön által megadott bankkártya adatokat nem tároljuk szervereinken.
 4. Ön tudomásul veszi, hogy az információ továbbítása az interneten keresztül alapvetően bizonytalan jellegű, és nem garantálhatjuk az interneten keresztül továbbított adatok biztonságát.
 5. Ön felelős a szolgáltatásunk eléréséhez használt jelszava bizalmas kezeléséért; nem kérjük el a jelszavát (kivéve, amikor bejelentkezik szolgáltatásunkba).

H. Módosítások

Időnként frissíthetjük ezt az adatvédelmi nyilatkozatot azáltal, hogy közzétesszük az új verzióját a weboldalunkon. Időnként ellenőrizze ezt az oldalt annak érdekében, hogy megismerje az adatvédelmi nyilatkozat módosításait. Önt az adatvédelmi nyilatkozat változásairól e-mailben értesíthetjük.

I. Az Ön jogai

Felszólíthat minket arra, hogy bocsássuk rendelkezésére minden személyes információt, amely nálunk elérhető Önről; az ilyen információk szolgáltatása a következő feltételek mellett történik:

 1. az Ön személyazonosságának a megfelelő módon történő igazolása (elfogadjuk személyi igazolványának vagy útlevelének fénymásolatát, amelyet közjegyző hitelesít).
 2. A törvény által megengedett mértékben visszatarthatjuk az Ön által kért személyes információkat.

J. Harmadik felek weboldalai

Online médiafigyelő szolgáltatásunk hivatkozásokat tartalmaz harmadik felek weboldalait illetően. Nem áll módunkban a harmadik felek adatvédelmi irányelveit és gyakorlatait ellenőrizni, valamint azokért nem vagyunk felelősek.

K. Az adatok frissítése

 1. Kérjük, tudassa velünk, ha javítani vagy frissíteni kell az Önnel kapcsolatosan általunk tárolt személyes adatokat.
 2. A szükséges módosításokat Ön is elvégezheti bejelentkezés után a személyes profiljában.

L. Sütik

Weboldalunk sütiket alkalmaz. A süti egy azonosítót (betűket és számokat) tartalmazó fájlnak felel meg, amelyet a webszerver küld a webböngészőnek, és amelyet a böngésző eltárol. Ezután megtörténik az azonosító visszaküldése a szerverhez minden alkalommal, amikor a böngésző lekér egy adott oldalt a szerverről. A sütik lehetnek „tartós” vagy „munkamenet” sütik: a tartós sütiket a böngésző tárolja, és a megadott lejárati időpontig érvényben maradnak, kivéve, ha a felhasználó a lejárati idő előtt törli őket; a munkamenet süti ezzel szemben lejár a felhasználói munkamenet végén, amikor a böngészőt bezárja a felhasználó. A sütik általában nem tartalmaznak olyan információt, amely által személyesen azonosítható lenne a felhasználó, azonban az Önről általunk tárolt személyes adatok kapcsolódhatnak a sütikben tárolt illetve a sütikből kiolvasható információkhoz. Weboldalunkon munkamenet sütiket és tartós sütiket is használunk.

 1. Az általunk a weboldalunkon alkalmazott sütik nevét, valamint azok felhasználási céljait az alábbiakban ismertetjük:
  1. a weboldalunkon a Google Analytics szoftver segítségével a számítógép felismerése, amikor egy felhasználó meglátogatja a weboldalt, a felhasználók nyomon követése, miközben navigálnak a weboldalon, a weboldal használhatóságának javítása, a weboldal használatának elemzése.
 2. A legtöbb böngészőben beállítható a sütik elfogadásának megtagadása — például:
  1. az Internet Explorer böngészőben (10. verziószám) letilthatja a sütiket a sütikezelés felülbírálását érintő beállításokban, ehhez kattintson a következőkre: „Eszközök”, „Internetbeállítások”, „Adatvédelem”, végül pedig a „Speciális” opcióra;
  2. A Firefox böngészőben (24. verziószám) az összes süti letiltásához kattintson a következőkre: „Eszközök”, „Opciók”, „Adatvédelem”, ezután a legördülő menüből válassza az „Egyéni beállítások használata előzményekhez” opciót, és törölje a pipát a „Sütik elfogadása” opciónál; valamint
  3. A Chrome böngészőben (29. verziószám) az összes süti letiltásához válassza a „Testreszabás és vezérlés” menüt, ezután kattintson a következőkre: „Beállítások”, „Speciális beállítások megjelenítése”, „Tartalombeállítások”, végül válassza ki a „Adatmentés tiltása a webhelyeken” opciót a „Cookie-k” résznél.

Ha letiltja az összes süti használatát, akkor sok weboldal használhatósága romlani fog.

 1. Törölheti a számítógépén már tárolt sütiket is — például:
  1. az Internet Explorer böngészőben (10. verziószám) manuálisan kell törölnie a süti-fájlokat (ehhez a http://support.microsoft.com/kb/278835 címen talál leírást);
  2. A Firefox böngészőben (24. verziószám) a sütik törléséhez kattintson a következőkre: „Eszközök”, „Opciók”, „Adatvédelem”, ezután válassza az „Egyéni beállításokat használ az előzményekhez” opciót, majd kattintson a „Sütik megjelenítése” opcióra, végül az „Összes eltávolítása” elemre; valamint
  3. A Chrome böngészőben (29. verziószám) az összes süti törléséhez válassza a „Testreszabás és vezérlés” menüt, ezután kattintson a következőkre: „Beállítások”, „Speciális beállítások megjelenítése”, „Böngészési adatok törlése”, utóbbinál pedig válassza az „Összes cookie és webhelyadat” lehetőséget, mielőtt a „ Böngészési adatok törlése” elemre kattint.
 2. Ha törli a sütiket, akkor sok weboldal használhatósága romlani fog.
Comments are closed.